Social Media

[Book Review] 'Ang Autobiografia ng Ibang Lady Gaga' ni Jack Alvarez

ang autobiografia ng ibang lady gaga stefani alvarez

Gaya ng sinabi ko sa nakaraang post ko tungkol sa aking Aklatan 2020 haul, excited akong mabasa ang librong ito. Hindi naman ako nabigo, dahil ang ganda-ganda nito!

Damang-dama ko ang sinseridad ng librong ito. Hindi nagtatangkang magpasikat ang awtor at sa halip, nais niya lang ibahagi ang kaniyang mga karanasan bilang isang bakla at OFW sa Saudi Arabia, pati na rin sa iba't ibang papel na ginagampanan niya sa buhay. Maging ang gamit ng wika'y napakanatural pero tagos sa puso. Sa tingin ko, dahil sa kombinasyon ng mga ito, mas lumakas ang mga kuwento.

Gusto ko rin ang pagiging self-aware at reflective ng mismong persona na nagsasalaysay sa akda. Hindi siya pretentious at pa-deep, pero makikita't makikita mong sinusubukan niyang himayin ang kaniyang mga karanasan. Pero siyempre, may mga pagkakataon ding mararamdamang siya mismo'y hindi gaanong sigurado sa mga nangyayari. Sa palagay ko, mas lumutang ang pagiging totoong tao niya rito, pati na rin ang pagkamakatotohanan ng kaniyang mga ikinukuwento.

Natuwa rin ako dahil sa kabila ng pagiging direkta niya sa maraming bahagi, mayroon ding mga puntong napaka-subtle ng awtor. Hindi niya tahasang sinasabi ang mga bagay at hindi rin siya parang paring nagsesermon para ilatag ang kaniyang mga nararamdaman at naiisip. Sa mga ganitong pagkakataon, mahusay na tinutupad ng awtor ang isa sa mga pinakamahahalagang utos sa pagsusulat: Show. Don't tell.

Sa mga bagay na implied lang, mas yumayaman ang kuwento dahil hindi lang basta ito isinusubo sa mambabasa. Sa halip, ginagamit ang iba't ibang elemento para akayin ang nagbabasa rito. Saktong-sakto ang diskarteng ito ilang mga bahagi na tumatalakay sa maseselang pangyayari't paksa.

Basta, ang galing ng librong ito! Ang daling basahin pero tagos sa puso. Puwedeng-puwede itong irekomenda sa mga nagsisimula pa lang magbasa ng panitikan dahil tiyak na mas gaganahan pa ang mambabasa nito na tumuklas ng iba pang gawa ng mga Pilipinong awtor na may iba't ibang pinagmulan. Maganda rin itong modelo para sa mga nagsusulat tungkol sa personal na karanasan. Higit sa lahat, isa itong patunay na marami pa tayong hindi naririnig na boses at kuwento sa panitikan.

(Larawan mula sa Goodreads)
Theme by STS